Stranke

Več kot 150 strank v več kot 20 letih.

 • evropske in domače ustanove:

  • Evropska centralna banka iz Frankfurta
  • Evropska investicijska banka iz Luxembourga
  • Evropska komisija iz Bruslja
  • Sodišče Evropske unije iz Luxembourga
  • Generalni sekretariat Vlade RS
  • Ministrstvo za notranje zadeve
  • Služba vlade za evropske zadeve
 • banke (v domači in tuji lasti)
 • zavarovalnice
 • družbe za upravljanje (domače in tuje)
 • domača in tuja podjetja (od največjih do majhnih)
 • sodišča, notarji in pravne pisarne
 • fizične osebe

ProfilVizitka

Akord Mojca Berce s.p.
Josipa Makuca 27
5250 Solkan
tel: +386 (0)5 3333666
info@prevajanje-berce.si
www.prevajanje-berce.si